Kategoria: Ważne informacje

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Rodzice

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- zwanej dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 • Okres adaptacyjny – co przeżywa moje dziecko?

  Dziecko rozpoczynające uczęszczanie do żłobka zmierzyć się musi w początkowym okresie z wieloma trudnościami. Adaptacja jest dla niego wyzwaniem, jednak większość dzieci z pomocą i zaangażowaniem swoich rodziców, przechodzi przez ten okres łagodnie i z sukcesem. Ogromnie ważna jest współpraca rodzica z opiekunami, ich zdecydowanie, zaufanie. Oddanie dziecka w opiekę żłobka to najczęściej trudna decyzja…

 • Cele Żłobka „NASZE ANANASY”

  WIZJA I MISJA ŻŁOBKA

 • Regulamin Żłobka Niepublicznego „Nasze Ananasy”

  I Organizacja II Ogólne zasady pobytu dziecka w Żłobku Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy Rodzice (Opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są do zabrania dziecka ze Żłobka.  III Żłobek a zdrowie dziecka Dziecko przyprowadzone do Żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść…

 • Procedura zdrowia

  Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Żłobku Niepublicznym „Nasze Ananasy”w Warszawie Podstawa prawna: Statut Żłobka, Regulamin organizacyjny 1.Cel procedury Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w żłobku. 2.Zakres procedury Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w żłobku, sposoby  monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki opiekunów oraz…

 • Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez opiekuna „POD WPŁYWEM” w Żłobku Niepublicznym „NASZE ANANASY”*

  * PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA WOBEC, KTÓREGO ISTNIEJE DOMNIEMANIE, ŻE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ ON POD WPŁYWEM ALKOHOLU/NARKOTYKÓW W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU „NASZE ANANASY” Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej. Procedura przyjęta do realizacji w Niepublicznym Żłobku „Nasze Ananasy” w Warszawie Procedura obowiązuje od dnia  14.11.2016 roku

 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

  z Niepublicznego Żłobka „Nasze Ananasy” Podstawa prawna: Statut Żłobka Procedura: Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka lub pielęgniarka sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy żłobka  oraz Rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka i  rodziców dzieci…

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Żłobka Niepublicznego „NASZE ANANASY”

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- zwanej dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: