Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00
Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od 5 marca, od godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

  • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,

lub

  • wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 kwietnia, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja

  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
    Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
    Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 czerwca, od godz. 16.00
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00
Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
lub

wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

[!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.
Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00
Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..

2 lipca, od godz. 13.00
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca
Procedura odwoławcza.

30 sierpnia
Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas