Kadra

Opiekę nad dziećmi sprawuje  wykwalifikowana kadra- nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Zajęcia odbywają się zgodnie z podstawą programową i ramowych rozkładem dnia. W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci w naszej placówce przedszkolaki mają zapewnione zajęcia języka angielskiego oraz zajęcia umuzykalniające, ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, plastyczne. Dzieci objęte są w naszym przedszkolu pomocą specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty SI.

ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas