ŻŁOBEK

Do Niepublicznego Żłobka „Nasze Ananasy” Rodzic zapisuje dziecko
poprzez warszawski system rekrutacji dzieci do żłobków:
https://zlobki.waw.pl

Nasz żłobek ma podpisaną umowę z m.st. Warszawa na dofinansowanie
miejsc pobytu dzieci w naszej placówce. Dla rodzica oznacza to, że za opiekę nad dzieckiem w naszym żłobku nie płaci.
Rodzic opłaca jedynie za posiłki dziecka, które dostarcza do żłobka firma
cateringowa zapewniająca możliwość zamówienia także specjalistycznej
diety.

ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas