EDUKACJA

Przedszkole Publiczne „Nasze Ananasy” to placówka nastawiona na szeroko
rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Głównym celem naszego przedszkola jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju
psychofizycznego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.


ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas