Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Formy współpracy obejmują: zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, dni otwarte dla rodziców. Zachęcamy rodziców do aktywnego włączania się w życie placówki, działając w Radzie Rodziców, organizując przedstawienia teatralne dla dzieci czy  czytając bajki i baśnie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Organizujemy uroczyści przedszkolne takie jak: pasowanie na przedszkolaka, jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, na które zapraszamy najbliższe osoby dla danego dziecka.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, mogą bezpłatnie korzystać z porad i konsultacji psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty SI.
Współpraca i integrowanie środowiska przedszkolnego ze społecznością lokalną jest bardzo ważnym elementem naszej pracy i przynosi ogromne korzyści. Współpracujemy z Domem Dziecka, Domem Kultury, Biblioteką, Strażą Pożarną, Policją i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Dzięki tym działaniom dzieci uczą się otwartości wobec innych oraz kształtujemy ich wrażliwość.

ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas