PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

NASZE PRZEDSZKOLE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 7.00 – 17.00

ZAPEWNIA BEZPŁATNIE DZIECIOM I RODZICOM

 • serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu
 • metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka
 • możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć
 • organizację wielu ciekawych uroczystości i imprez
 • czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia ruchowe
 • dni tematyczne
 • pomoc specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, terapeuty SI.
ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas ananas