Ramowy plan dnia

7:00 – 8:20

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy twórcze (dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne),
 • praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,
 • przygotowanie pomocy do zajęć,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe (przy muzyce, ze śpiewem).

8:20 – 8:30

PRZYGOTOWANIE  DO  ŚNIADANIA

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8:30 – 9:00

ŚNIADANIE

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

   9:10 – 11:00

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W  OKREŚLONYCH  OBSZARACH , ZGODNYCH Z  REALIZOWANĄ  PODSTAWĄ  PROGRAMOWĄ

 • edukacja zdrowotna (w tym ruchowa), przyrodnicza, ekologiczna,
 • edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
 • edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

W PRZERWIE POMIĘDZY AKTYWNOŚCIAMI OK. GODZ. 10.00 PRZEKĄSKA OWOCOWO – WARZYWNA

 11:00 – 12:15

AKTYWNOŚĆ  JEDNOLITA  I  ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA  PRZEZ  NAUCZYCIELA (w sali lub ogrodzie)

 • zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę/,
 • spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/,
 • imprezy okolicznościowe.

 11:30 – 12:30

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

 • doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

 11:30 – 13:00

OBIAD II danie

 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

12:30 – 13:45

ODPOCZYNEK POOBIEDNI

Dzieci młodsze:

 • leżakowanie – słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,

Dzieci starsze:

 • zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek,
 • kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela,
 • zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne (praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie),

13:45 – 14:00

PRZYGOTOWANIE DO ZUPY

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

 14:00 – 14:15

OBIAD – zupa

14:50 – 15:00

PRZYGOTOWANIE  DO  PODWIECZORKU

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

15:00 – 15:15

PODWIECZOREK

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

 15:20 – 17:00

ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA

 • integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym),
 • obserwacje przyrodnicze (w sali i w ogrodzie).