Zasady odpłatności

NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA
DZIECIOM I RODZICOM

  • serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu,
  • metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
  • możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć
  • organizację wielu ciekawych uroczystości i imprez,
  • czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej
  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • naukę języka angielskiego
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia ruchowe
  • dni tematyczne

GODZINY PRACY NASZEJ PLACÓWKI :

Przedszkole jest czynne o poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00

ODPŁATNOŚĆ:

W godzinach 7.00 – 17.00 – bezpłatna realizacja podstawy programowej

Wyżywienie zamawiane jest
przez rodziców poprzez platformę elektroniczną StartEdu zgodnie z
regulaminem i opłacane na konto firmy cateringowej.

Zapewniamy pomoc psychologiczną i logopedyczną.