Przedszkole Publiczne „Nasze Ananasy” w Warszawie w  zaprasza dzieci w godzinach
 od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. "Zerówki"

„Nasze Ananasy”  w Warszawie  to miejsce, w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 2.5 roku  do 6 roku życia. Towarzysząc dziecku w rozwoju zapewniamy mu opiekę wychowawczą oraz wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka.

Istotą naszej pracy jest tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu dziecku szacunku, wspieraniu jego samodzielności oraz budowaniu relacji między dziećmi oraz między dziećmi a dorosłymi.

Czuwamy nad bezpieczeństwem, zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem powierzonych Nam dzieci.

W swojej pracy staramy się wspierać rozwój  dziecka i pobudzać jego aktywność.

 

Bazując na  wieloletnim doświadczeniu w pracy w przedszkolu, wiemy jak ważny jest wszechstronny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, społecznej, emocjonalnej oraz fizycznej. Dlatego też nie jesteśmy placówką o określonym profilu: muzycznym, sportowym czy językowym. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności i talenty, które po pierwsze chcemy wydobyć, a w następnej kolejności szlifować. Nie chcemy narzucać zainteresowań. Pragniemy stworzyć  dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę naszych potrzeb i możliwości.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Chcemy wspólnie z Państwem tworzyć szczęśliwe dzieciństwo dla wszystkich przedszkolaków. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi dotyczące życia całej placówki.

 

Nasze przedszkole jest przyjazne zarówno dzieciom jak i rodzicom.

 

Placówka nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

Posiadamy przestronne sale zabaw .

Plac przedszkolny  wyposażony w sprzęt ogrodowy, umożliwia dzieciom bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu oraz pozwala na wnikliwą obserwację zmian zachodzących w przyrodzie.

Nasze przedszkole jest wesołe i kolorowe, nastawione, by każde dziecko czuło się tu dobrze i bezpiecznie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z podstawą programową i ramowych rozkładem dnia. W trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci w naszej placówce przedszkolaki mają zapewnione zajęcia umuzykalniające - tzw. rytmikę, zajęcia języka angielskiego oraz zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Dzieci objęte są w naszym przedszkolu pomocą psychologiczną i logopedyczną.

Opiekę nad każdą grupą sprawuje  wykwalifikowany nauczyciel oraz pomoc nauczyciela. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne (wych. przedszkolne).

Nasza placówka posiada status przedszkola, nie jesteśmy klubem malucha. Spełniamy wszystkie wymagania BHP, sanepidu , straży pożarnej i nadzoru budowlanego .

"Akceptuj, toleruj, wspieraj" wydają nam się najwłaściwszymi wskazaniami do pracy z dzieckiem.

Wykorzystujemy metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne- Metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - Dziecięca Matematyka, metoda Dobrego Startu, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - zabawy ruchowe, metoda  K.Orffa, pedagogika zabawy, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, bajkoterapia, drama, pantomima, rozwój inteligencji wielorakich  itp.

Uatrakcyjniamy i wzbogacamy treści przekazywane dzieciom poprzez realizację programów własnych: program adaptacyjny, program wychowawczy i programy autorskie.

Dzieci uczestniczą w ciekawych i rozwijających aktywność ruchową formach edukacyjnych takich jak: bal andrzejkowy u Króla Maciusia, bal ekologiczny, bal karnawałowy, koncerty i teatrzyki, eksperymenty dla małych odkrywców oraz spotkanie z autorką książek dla dzieci.

W ramach rozwijania uzdolnień i zainteresowań, wychowankowie są przygotowywani do różnego rodzaju konkursów na terenie dzielnicy i miasta.Zadaniem naszym jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzieci zdolne oraz wymagające wsparcia objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, udzielaną przez zespół nauczycieli i specjalistów. Realizacja tego zadania odbywa się we współpracy z rodzicami.

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Formy współpracy obejmują: zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, zajęcia i dni otwarte dla rodziców, szkolenia i warsztaty. Aktywnie włączają się w życie placówki, działając w Radzie Rodziców, organizując przedstawienia teatralne dla dzieci,  czytają bajki i baśnie w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych takich jak: pasowanie na przedszkolaka, jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, rodzinny piknik w ogrodzie.

Współpraca i integrowanie środowiska przedszkolnego ze społecznością lokalną jest bardzo ważnym elementem naszej pracy i przynosi ogromne korzyści. Współpracujemy z Domem Dziecka, Domem Kultury (WDK, MDK), Szkołami  Podstawowymi, Biblioteką, Strażą Pożarną, Policją, Jednostką Wojskową,  i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Dzięki tym działaniom dzieci uczą się otwartości wobec innych oraz kształtujemy ich wrażliwość.

Wychowankowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez udział w licznych wyjazdach połączonych z ciekawymi formami edukacyjnymi: - warsztaty , odwiedziny gospodarstwa agroturystycznego, wizyta w gmachu TV.

Zapewniamy, że każde z dzieci w „Naszych Ananasach” dostanie klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania, ponieważ bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania.

Serdecznie zapraszamy !