MAJ

08. Spektakl teatralny pt. „Grześ Łakomczuch”.

09. Dzień Europy – świętowaliśmy 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

16. i 23. Wizyta w klinice stomatologicznej Warsaw Dental Academy.

20. Projekt Sportowo – Społeczny – zajęcia pt. „Negocjacja w grupie”

Dzień kosmosu:
21. wycieczka do planetarium do Centrum Nauki na film pt. „Pod jednym niebem”- grupy 4 i 5

23. wycieczka do planetarium do Centrum Nauki na film pt. „Dziadek i Zoja: Misja Światło” – grupy 6 latki

Nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim programie czytelniczym „Guzik”. W kwietniu realizowany będzie we wszystkich grupach moduł IX.

Nasze przedszkole w maju wzięło udział w V Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Przedszkolak sprawny i zdrowy – do zabawy zawsze gotowy”