Klaudia Dąbrowska

Klaudia Dąbrowska

Pracuję jako nauczyciel w grupie przedszkolnej Kangurki. Ukończyłam studia licencjackie z zakresu pedagogiki o specjalności pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika korekcyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jestem osobą optymistyczną, uśmiechniętą, kreatywną i sumienną.
Praca z dziećmi wymaga ode mnie cierpliwości, wielkiego serca i wiedzy, jest też wielkim wyzwaniem przez co daje mi dużo satysfakcji.
Z maluszkami co dzień uczymy się i bawimy w przyjaznej atmosferze, bo w takiej atmosferze z łatwością można osiągać sukcesy.