Agata Buchaj

Pracuję jako nauczyciel w grupie przedszkolnej Misie. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną na Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich, kierunek: pedagogika korekcyjna. Jako nauczyciel staram się zaszczepić z dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania.

Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiał otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na
pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie - staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi.

Kocham swoją pracę - to jest moje miejsce na Ziemi!