Karolina Boguszewska

Właściwie odkąd pamiętam – zawsze  chciałam pracować z Dziećmi. Taką ścieżkę edukacji zatem wybrałam. Ukończyłam stacjonarne studia licencjackie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej - ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Mam przyjemność pełnić funkcję nauczyciela w grupie Tygryski. 

Na tej samej Uczelni ukończyłam również stacjonarne studia magisterskie na kierunku Terapia pedagogiczna. Swoją pracę magisterską pisałam na temat przygotowania merytorycznego nauczycieli do pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce. Ponieważ moje zainteresowania naukowe oscylowały wokół kompetencji nauczycielskich - zdecydowałam się na kolejne studia stacjonarne magisterskie na APS-ie, tym razem z zakresu Pedagogiki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie podjęłam tematykę motywacji nauczycieli do rozwoju zawodowego.

Posiadam doświadczenie zarówno w pracy w żłobku jak i szkole podstawowej,  najwięcej satysfakcji daje mi jednak praca z dziećmi w wieku przedszkolnym. W obszarze opiekuńczym pracy z dziećmi szczególną wartość przypisuję wzbudzaniu w podopiecznych poczucia sprawstwa i kształtowaniu samodzielności; w obszarze wychowawczym moim priorytetem jest komunikacja i umiejętność rozwiązywania konfliktów; a w zakresie dydaktyki z kolei skupiam się na kształtowaniu sprawności psychomotorycznej do nauki czytania, pisania i liczenia. Nie zapominam jednak, że okres wychowania przedszkolnego to także czas na naturalny trening społeczny, rozwijanie kreatywności i dobrą zabawę

Oprócz pracy wychowawczej i dydaktycznej w naszym przedszkolu, od trzech lat realizuję się także jako pedagog specjalny – moimi podopiecznymi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jestem, między innymi, terapeutą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ukończyłam dwustopniowy kurs kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona. W przyszłości chciałabym jeszcze zdobyć kwalifikacje z zakresu integracji sensorycznej i/lub logopedii.

Prywatnie interesuję się psychologią, szczególnie interesuje mnie tematyka inteligencji emocjonalnej, chętnie czytam oraz uwielbiam jeździć rowerem i spędzać czas na łonie natury.