Oliwia Dąbrowska

Klaudia Dąbrowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, uzyskując tym samym tytuł Pedagoga Resocjalizacji. Aktualnie kontynuuje naukę tego samego kierunku w stopniu magisterskim. W przyszłości chciałabym skupić się na pracy terapeutycznej z dziećmi oraz pedagogice specjalnej.

W chwili obecnej jestem zatrudniona jako pedagog w przedszkolu i dodatkowo wspieram pracę nauczyciela w grupie ,,Zeberki”. Kontakt oraz praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji. Dlatego zdecydowałam się podjąć pracę z przedszkolakami, które w sposób bezpośredni i beztroski wprowadzają mnie w swoją rzeczywistość. Ukazując zawiłości, trudności oraz radości, które zawsze staramy się przeżywać i rozwiązywać wspólnie. Jestem osobą energiczną, ciepłą, radosną oraz empatyczną przez co emocje moich podopiecznych są dla mnie niezwykle ważne. W związku z tym istotne jest dla mnie i mojej pracy budowanie więzi emocjonalnych z dziećmi, bazując na wzajemnej miłości, przyjaźni, szacunku oraz zaufaniu. Szczególnie interesuje się pedagogiką, socjologią, psychologią, historią oraz sztuką.