Barbara Wojciechowska

Basia Wojciechowska

Jestem nauczycielem w grupie „Żyrafki”. Ukończyłam pedagogikę ogólną o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu w grupie 4 latki ponieważ wcześniej pracowałam jako pomoc nauczyciela. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, a także uczy mnie cierpliwości.

Jestem osobą bardzo ciepłą i tą miłością pragnę się dzielić z dziećmi. Jestem zadowolona z każdego postępu przedszkolaka, które staram się wyrazić przez pochwalenie dziecka.