Ewa Czerwiakowska

Jestem absolwentką magisterskich studiów humanistycznych- kierunek Filologia Polska specjalność nauczycielska. Ukończyłam również podyplomowe studia Edukacji Początkowej wraz z Terapią Pedagogiczną Dzieci z Trudnościami w Uczeniu się (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) oraz podyplomowe studia: Polityka i Zarządzanie Oświatą.

W listopadzie 2017r. objęłam stanowisko dyrektora przedszkola  i żłobka Nasze Ananasy. Wcześniej, przez 8 lat pełniłam  podobną funkcję w innych placówkach przedszkolnych i żłobkowych.

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam jako nauczyciel grupy przedszkolnej.  Pracując jako nauczyciel  rozpoczęłam ścieżkę awansu zawodowego i obecnie posiadam stopień nauczyciela mianowanego.

Zdaję sobie sprawę, że praca z dziećmi to nie tylko pasja, ale również wiedza, dlatego też  ukończyłam liczne kursy doszkalające z zakresu edukacji dziecięcej oraz psychologii . Uważam, że podnoszenie swoich kwalifikacji , umiejętności zawodowych  jest bardzo cenne i rozwijające, dlatego też z obszaru zarządzania placówką  edukacyjną również poszerzałam  i nadal poszerzam swoją edukację.