Joanna Frąś

Jestem absolwentką logopedii, pedagogiki oraz filologii polskiej. Aktualnie kończę specjalizację z neurologopedii. Pracę traktuję jako pasję. Zajmuję się profilaktyką i diagnozowaniem logopedycznym, terapią wad wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, dwujęzycznością wśród dzieci, zaburzeniami mowy wynikającymi z dysfunkcji układu nerwowego.

W pracę wkładam serce i uśmiech. Każdy sukces, każde osiągnięcie małego pacjenta jest dla mnie największą nagrodą i motywacją do dalszej pracy.

Dążę do tego, aby terapia zaburzeń mowy miała charakter interdyscyplinarny, była ukierunkowany na wszystkie sfery rozwoju małego człowieka, z którymi mowa ma istotne powiązania i jest najdoskonalszym środkiem porozumiewania się ludzi między sobą.

Interesuję się psychologią, zaburzeniami jedzenia i połykania wśród dzieci, funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, filmami dokumentalnymi.

Prywatnie mama Franka.