Kadra

Anna Ulanowska

Nazywam się Anna Ulanowska i pracuje w grupie „ZEBERKI” jako nauczyciel. Ukończyłam studia magisterskie o profilu informatycznym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Po kilku latach pracy w zawodzie stwierdziłam, że moim prawdziwym powołaniem jest praca z dziećmi, dlatego rozpoczęłam studia edukacji przedszkolnej, które ukończyłam w czerwcu 2020 roku.

Czytaj więcej...

Barbara Wojciechowska

Jestem nauczycielem w grupie „Żyrafki”. Ukończyłam pedagogikę ogólną o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu w grupie 4 latki ponieważ wcześniej pracowałam jako pomoc nauczyciela. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, a także uczy mnie cierpliwości.

Czytaj więcej...

Dorota Nurzyńska

Pracuję jako pomoc nauczyciela w grupie Hipcie. Ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe na kierunku Dietetyka. Przez 7 lat pracowałam jako niania i doświadczenie w tym zawodzie postanowiłam wykorzystać w dalszej pracy z dziećmi w większej grupie.

Czytaj więcej...

Dorota Przygoda

Terapeuta SI. Nazywam się Dorota Przygoda. W przedszkolu „Nasze Ananasy” pracuję jako Terapeuta Integracji Sensorycznej. Terapia SI polega na dostarczaniu różnorakich bodźców w celu poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziecka, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych).

Czytaj więcej...

Ewa Czerwiakowska

Jestem absolwentką magisterskich studiów humanistycznych- kierunek Filologia Polska specjalność nauczycielska. Ukończyłam również podyplomowe studia Edukacji Początkowej wraz z Terapią Pedagogiczną Dzieci z Trudnościami w Uczeniu się (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) oraz podyplomowe studia: Polityka i Zarządzanie Oświatą.

Czytaj więcej...

Joanna Frąś

Jestem absolwentką logopedii, pedagogiki oraz filologii polskiej. Aktualnie kończę specjalizację z neurologopedii. Pracę traktuję jako pasję. Zajmuję się profilaktyką i diagnozowaniem logopedycznym, terapią wad wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, dwujęzycznością wśród dzieci, zaburzeniami mowy wynikającymi z dysfunkcji układu nerwowego.

Czytaj więcej...

Julita Nadrowska

Pedagog specjalny: surdopedagog i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener międzynarodowego programu kreatywności dla dzieci i młodzieży "Odyseja Umysłu". Animator czasu wolnego i muzykoterapeuta. Z zamiłowania do pracy z ludźmi również opiekun medyczny.

Czytaj więcej...

Karolina Boguszewska

Właściwie odkąd pamiętam – zawsze  chciałam pracować z Dziećmi. Taką ścieżkę edukacji zatem wybrałam. Ukończyłam stacjonarne studia licencjackie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej - ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Czytaj więcej...

Karolina Majcher

Nazywam się Karolina Majcher. Jestem nauczycielem w grupie Delfinki. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień na uczelni Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie oraz studia podyplomowe studia magisterskie – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ze wspomaganiem rozwoju.

Czytaj więcej...

Karolina Osińska

Pracuje jako nauczyciel w grupie „Kangurki”. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika ogólna o specjalności Animacja społeczno-kulturalna na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej...

Karolina Woźniak

W przedszkolu „Nasze Ananasy” pracuję  wspomagając pracę nauczyciela w grupie „Słoniki”. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, 
specjalność: surdopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Czytaj więcej...

Katarzyna Młodzikowska

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz nauczycielem języka angielskiego w grupie Hipcie.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologii angielskiej w Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Tytuł magistra zdobyłam na tej samej uczelni na kierunku pedagogika wczesno-szkolna i przedszkolna.

Czytaj więcej...

Katarzyna Zielińska

Nazywam się Katarzyna Zielińska. Pracuję jako nauczyciel w grupie Zebry.

Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika wychowania przedszkolnego i pedagogika wczesnoszkolna.

Czytaj więcej...

Klaudia Dąbrowska

Pracuję jako nauczyciel w grupie przedszkolnej Kangurki. Ukończyłam studia licencjackie z zakresu pedagogiki o specjalności pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika korekcyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Czytaj więcej...

Klaudia Drozdowska

Jestem nauczycielem wspomagającym w grupie Delfinki. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.

Czytaj więcej...

Marzena Pietrzak

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, kierunek Logistyka oraz Handel Zagraniczny.

Do tej pory pracowałam w instytucjach finansowych, między innymi w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach zajmując się sprawami kadrowymi, wspierając pracę Zarządu i Rady Nadzorczej oraz

Czytaj więcej...

Monika Gliniecka

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Nieustannie podnoszę kwalifikacje uczęszczając na kursy, szkolenia. Obecnie jestem również stażystką w Fundacji Synapsis.

Czytaj więcej...

Oliwia Dąbrowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, uzyskując tym samym tytuł Pedagoga Resocjalizacji. Aktualnie kontynuuje naukę tego samego kierunku w stopniu magisterskim. W przyszłości chciałabym skupić się na pracy terapeutycznej z dziećmi oraz pedagogice specjalnej.

Czytaj więcej...

Paula Getler

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Kryminologia o specjalności Technologia Kryminalistyczna, gdzie zdobyłam wiedzę interdyscyplinarną min. z zakresu socjologii, psychologii. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Paulina Jabłońska

Jestem nauczycielem w grupie Tygryski. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na tym samym kierunku kończę obecnie studia magisterskie. Z dziećmi pracuję od 5 lat- początkowo jako opiekunka w domu prywatnym, gdzie miałam okazję obserwować rozwój dziecka już od narodzin, a od roku pracuję jako nauczyciel.

Czytaj więcej...

Sylwia Dawidziuk

Jestem absolwentką studiów licencjackich o specjalności Profilaktyka i Resocjalizacja, ukończyłam również studia magisterskie o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studia podyplomowe - kierunek Psycholog Wychowawczy. Praca ta wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy, kwalifikacji ale także i kompetencji. Jest dla mnie nie tylko zawodem ale również pasją.

Czytaj więcej...