Kadra

Ewa Czerwiakowska

Jestem absolwentką magisterskich studiów humanistycznych- kierunek Filologia Polska specjalność nauczycielska. Ukończyłam również podyplomowe studia Edukacji Początkowej wraz z Terapią Pedagogiczną Dzieci z Trudnościami w Uczeniu się (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) oraz podyplomowe studia: Polityka i Zarządzanie Oświatą.

Czytaj więcej...

Marzena Pietrzak

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, kierunek Logistyka oraz Handel Zagraniczny. Do tej pory pracowałam w instytucjach finansowych, między innymi w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach zajmując się sprawami kadrowymi, wspierając pracę Zarządu i Rady Nadzorczej oraz  w Domu Maklerskim IDM S.A. jako Specjalista ds. Rynku Niepublicznego.

Czytaj więcej...

Iwona Węsek

Pełnię funkcję kierownika żłobka „Nasze Ananasy” oraz opiekunki. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z uprawnieniami nauczycielskimi, absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Społecznych "Pedagogium" w Warszawie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu placówki oświatowej.

Czytaj więcej...

Monika Gliniecka

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Nieustannie podnoszę kwalifikacje uczęszczając na kursy, szkolenia. Obecnie jestem również stażystką w Fundacji Synapsis.

Czytaj więcej...

Joanna Lubelska

W grupie żłobkowej Pingwinki jestem obecnie pomocą opiekuna.  Ukończyłam studia licencjackie o specjalności Nauczanie Początkowe z Wychowaniem Przedszkolnym. O decyzji pracy z dziećmi, pomogła mi wcześniejsza praca opiekunki trójki dzieci.

Czytaj więcej...

Natalia Rokita

W żłobku ,,Nasze Ananasy” pełnię funkcję opiekuna w grupie Żabki. Ukończyłam studia licencjackie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obecnie jestem na II roku studiów magisterskich  na kierunku pedagogika specjalna. Jednakże to praca z małymi dziećmi dostarcza mi wiele radości dlatego też, chcąc zdobyć wyższe kwalifikacje w październiku, rozpoczęłam studia magisterskie zaoczne z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czytaj więcej...

Katarzyna Młodzikowska

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego oraz lektorką języka angielskiego.

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologii angielskiej w Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Tytuł magistra zdobyłam na tej samej uczelni na kierunku pedagogika wczesno-szkolna i przedszkolna.

Czytaj więcej...

Patrycja Świąder

Jestem opiekunem grupy żłobkowej Pingwinki. Jestem absolwentka szkoły średniej o profilu „ratownictwo medyczne”. Ukończyłam kurs opiekuna żłobkowego. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, ponieważ pracowałam wcześniej już jako opiekunka.

Czytaj więcej...