Zajęcia

 

Zajęcia w ramach czesnego Częstotliwość
zajęcia edukacyjne z wychowawcą codziennie
zajęcia plastyczno- manualne codziennie
zajęcia muzyczno- ruchowe codziennie
gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy codziennie
zabawy logopedyczne codziennie
język angielski 5x w tygodniu
język francuski/ hiszpański 1x w tygodniu
zumba 1 x w tygodniu
warsztaty kulinarne 1x w miesiącu
warsztaty ekologiczne 1x w miesiącu
warsztaty fizyczne dla smyka 1x w miesiącu
warsztaty chemiczne dla smyka 1x w miesiącu
teatrzyki kukiełkowe i lalkowe 1x w miesiącu
bale okolicznościowe oraz zabawy animacyjne 1x w miesiącu
spotkania z ciekawymi gości 1x w miesiącu
spacery i wycieczki poza przedszkole ( teatr, dom kultury, biblioteka, CN Kopernik) w zależności od kalendarza wydarzeń
ceramika 1x w miesiącu
zajęcia matematyczne 3x w tygodniu
zajęcia z sensoplastyki 1 x w tygodniu

Zajęcia dodatkowo płatne: balet, karate, judo, taniec nowoczesny, indywidualne zajęcia z logopedą, stała opieka psychologa oraz indywidualne zajęcia.